(1)
Ременяка, О. Валентина Маркаде та її зв’язки з українською діаспорою (до проблеми впливів). mu 2022, 54-57.