Редакційний штат

Головний редактор

Ігор САВЧУК
доктор мистецтвознавства, професор, директор ІПСМ НАМ України (Україна)

WoS https://www.webofscience.com/wos/author/record/32267517

https://orcid.org/0000-0002-6882-3404

rekus@ukr.net

Редакційна колегія

Руслана БЕЗУГЛА
доктор мистецтвознавства, доцент, завідувач відділу теорії та історії культури ІПСМ НАМ України (Україна)

WoS https://www.webofscience.com/wos/author/record/32368167

https://orcid.org/0000-0003-1190-3646

r.bezuhla@gmail.com

Ганна ВЕСЕЛОВСЬКА
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач відділу театрознавства ІПСМ НАМ України (Україна)

WoS https://www.webofscience.com/wos/author/record/17426248

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57802492300&origin=recordPage

https://orcid.org/0000-0002-4898-5000

aveselovska@gmail.com

Марина ГУБАРЕНКО
доктор мистецтвознавства, головний науковий співробітник відділу естетики ІПСМ НАМ України (Україна)

WoS https://www.webofscience.com/wos/author/record/32503004

https://orcid.org/0000-0002-7347-4309

gubaresha@ukr.net

Даніель ЗАВАНЬО
доктор філософії (PhD), доцент, Університет Мілан-Бікокка (Італія)

WoS https://www.webofscience.com/wos/author/record/1118980

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56298236100&origin=recordPage

https://orcid.org/0000-0002-3624-5603

daniele.zavagno@unimib.it

Олександр КЛЕКОВКІН
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач відділу естетики ІПСМ НАМ України (Україна)

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=HcyLf6YAAAAJ&hl=uk&oi=sra

https://orcid.org/0000-0002-3481-2790

a.klekovkin@gmail.com

Олена КОЛОСНІЧЕНКО
доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри художнього моделювання костюма, Київський національний університет технологій та дизайну (Україна)

WoS https://www.webofscience.com/wos/author/record/2107737

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55791007500

https://orcid.org/0000-0003-0020-3214

kolosnichenko@uad-jrnl.nau.in.ua

Даріуш КОСІНСЬКИЙ
доктор наук, професор кафедри перфоматики факультету польських студій, Яґеллонський університет в Кракові, віце-директор театрального інституту Збігнева Рашевського у Варшаві (Польща)

WoS https://www.webofscience.com/wos/author/record/9928655

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=38161798100

https://orcid.org/0000-0001-8502-8827

dariusz.kosinski@uj.edu.pl

Мірослав Пьотр КРУК
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії середньовічного мистецтва Інституту історії мистецтва Гданського університету, куратор відділу православного мистецтва Національного музею у Кракові (Польща)

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202266405&origin=recordPage

https://orcid.org/0000-0002-8203-5922

miroslaw.kruk@ug.edu.pl

Марина ПРОТАС
доктор мистецтвознавства, головний науковий співробітник відділу кураторської виставкової діяльності і культурних обмінів ІПСМ НАМ України (Україна)

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=6WWyRnoAAAAJ&hl=uk&oi=sra

https://orcid.org/0000-0001-8137-0342

protas.art@gmail.com

Олексій РОГОТЧЕНКО
доктор мистецтвознавства, професор, головний науковий співробітник відділу теорії та історії культури ІПСМ НАМ України (Україна)

WoS https://www.webofscience.com/wos/author/record/2308946

https://orcid.org/0000-0003-4631-8260

rogotchenko2007@ukr.net

Роман Павел САПЕНЬКО,
доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії культури Зеленогурського університету (Польща)

WoS https://www.webofscience.com/wos/author/record/15464614

https://orcid.org/0000-0002-9663-3640

R.Sapenko@ifil.uz.zgora.pl

Віктор СИДОРЕНКО
кандидат мистецтвознавства, професор, провідний науковий співробітник відділу візуальних практик, ІПСМ НАМ України (Україна)

WoS https://www.webofscience.com/wos/author/record/15466468

https://orcid.org/0000-0001-9349-4035

sydart@gmail.com

Боґдан ТРОХА
доктор філології, професор Зеленогурського університету (Польща)

WoS https://www.webofscience.com/wos/author/record/1899545

https://orcid.org/0000-0003-2348-4813

b.trocha@g.elearn.uz.zgora.pl

Поліна ХАРЧЕНКО
кандидат педагогічних наук, доцент, учений секретар відділення теорії та історії мистецтв НАМ  України (Україна)

WoS https://www.webofscience.com/wos/author/record/2351537

https://orcid.org/0000-0001-9466-5350

phhp57@gmail.com

Асматі ЧІБАЛАШВІЛІ
кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи ІПСМ НАМ України (Україна)

WoS https://www.webofscience.com/wos/author/record/938192

https://orcid.org/0000-0003-1001-4273

asmati1702@gmail.com

 

РЕЦЕНЗЕНТИ

Лія БЕТСТОН
кандидат мистецтвознавства, професор музики, Хантер-коледж, Нью-Йоркський міський університет (США)

https://orcid.org/0000-0002-9670-2212

Блер РУБЛ
заслужений дослідник, Міжнародний центр підтримки науковців імені Вудро Вільсона (США)

https://orcid.org/0000-0003-2360-2218

Гліб ВИШЕСЛАВСЬКИЙ
кандидат мистецтвознавства, завідувач відділу методології мистецької критики ІПСМ НАМ України (Україна)

https://orcid.org/0000-0002-9751-0917

Вікторія КАШАЮК
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії, теорії мистецтв та виконавства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Україна)

https://orcid.org/0000-0003-4396-8946

Ірина ЗУБАВІНА
доктор мистецтвознавства, професор, головний науковий співробітник відділу теорії та історії культури ІПСМ НАМ України (Україна)

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221306870

https://orcid.org/0000-0002-0816-0207

kinoira@ukr.net

Mаріанна КОПИЦЯ
доктор мистецтвознавства, професор Національної музичної академії України імені Петра Чайковського (Україна)

https://orcid.org/0000-0001-9183-2117

Kамеліа НІКОЛОВА
доктор наук (театрознавство), професор Національної академії театру та кіно (Болгарія)

https://orcid.org/0000-0003-2269-8270

Леся СМИРНА
доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник, начальник відділу міжнародних наукових та мистецьких зв’язків НАМ України (Україна)

https://orcid.org/0000-0002-0483-1915

Павло ШОПІН
доктор філософії (PhD), доцент кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземної філології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (Україна)

https://orcid.org/0000-0002-8022-5327