Олександр Кисіль: Складові театрознавчого методу

Автор(и)

  • Анастасія Коржова

DOI:

https://doi.org/10.31500/2309-8155.17.2017.140044

Ключові слова:

історик театру Олександр Кисіль, принципи дослідження, методологія театрознавства, історія театру

Анотація

Здійснено спробу на основі архівних матеріалів та наукових праць Олександра Кисіля окреслити основні віхи його наукової біографії як дослідника театру, особливості методологічних принципів дослідження історії українського театру. Висвітлено теоретичні уявлення Кисіля щодо завдання, предмету, об’єкту і методів дослідження історії театру. Окреслено основні елементи, на які спирається Кисіль у власних працях, проаналізовано поняття, на які спирається дослідник. Охарактеризовано основні аспекти досліджень Кисіля, які виділяють його праці на тлі досліджень сучасних йому істориків українського театру.

Біографія автора

Анастасія Коржова

театрознавець

Посилання

Antonovych D. Knyzhka O. Kysilia pro K. Solenyka [Antonovich D. O. Kisil’s book about K. Solenik] // Knyholiub [Book-lover]. Praha: Ukrainske tovarystvo prykhylnykiv knyhy, 1930. Kn. 4. S. 216–228.

Vospominaniya Z. V. Petus ob A. G. Kisele [Memoirs of Z. V. Petus about A. G. Kisil] // Derzhavniy arhiv Chernigivskoyi oblasti. F. R–1052. Op. 1. Spr. 24. 17 s.

Harbar L. Vnesok vchenykh Vsenarodnoi biblioteky Ukrainy u rozvytok bibliotechnoi katalohizatsii u 20-kh–30-kh rokakh XX st. [Garbar L. The contribution of the National Library of Ukraine scholars to the development of library cataloging in the 1920s and 1930s] // Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho [Scientific works of the V. I. Vernadsky National Library of Ukraine]. Kyiv, 2012. Vyp. 34. S. 425–437.

Kysil O. [rets.] Rannia ukrainska drama. Redaktsiia i stattia P. Rulina [Kisil O. [rev.] Early Ukrainian drama. Revision and article by P. Rulin] // Zhyttia y revoliutsiia [Life and revolution]. Kyiv: Derzh. vyd-vo Ukrainy, 1928. Vyp. 4. S. 170–171.

Kysil O. Do istorii pershoho teatralnoho budynku u Kyievi [Kisil O. To the history of the first theater house in Kyiv] // Richnyk Ukrainskoho teatralnoho muzeiu [Yearbook of the Ukrainian Theatre Museum]. Kyiv: Kyiv-Druk, 1929. S. 92–109.

Kysil O. Lyst I. K. Tobilevycha do M. P. Starytskoho [Kisil O. I.K. Tobilevich’s letter to M.P. Staritsky] // Zapysky istoryko-filolohichnoho viddilu VUAN [Proceedings of the Department of history and philology of the All-Ukrainian Academy of Science]. Kyiv: Z drukarni Ukrainskoi akad. nauk, 1925. Kn. 5. S. 195–206.

Kysil O. Lysty y virshi pidporuchnyka Vdovychenka (1820) [Kisil O. Letters and poems of Vdovichenko address book (1820)] // Dekabrysty na Ukraini [Decembrists in Ukraine]. Kyiv, 1930. S. 109–136.

Kysil O. Novyi ukrainskyi teatr [Kisil O. The New Ukrainian Theater] // Ukrainskyi teatr: Zb. [Ukrainian theatre: Collected works]. Kyiv: Mystetstvo, 1968. S. 153–162.

Kysil O. Retsenziia na dramu Irchana «Buntar» [Kisil O. Review of Irchan’s drama «The Rebellion»] // Zhyttia i revoliutsiia [Life and revolution]. 1926. No. 5. S. 120.

Kysil O. Spohady pro O. H. Kysilia. 1969 [Kisil O. Memoirs about O. G. Kisil] // Derzhavnyi arkhiv Chernihivskoi oblasti. F. R–1052. Op. 1. Spr. 22. 20 s.

Kysil O. Ukrainskyi aktor Karpo Solenyk (1811–1851): Zhyttia i tvorchist [Kisil O. Ukrainian actor Karpo Solenik (1811–1851): Life and work]. Kyiv: Rukh, 1928. 72 s.

Kysil O. Ukrainskyi vertep [Kisil O. Ukrainian vertep] // Ukrainskyi teatr: Zb. [Ukrainian theatre: Collected works]. Kyiv: Mystetstvo, 1968. S. 11–30.

Kysil O. Ukrainskyi teatr: populiarnyi narys istorii ukrainskoho teatru [Kisil O. Ukrainian Theater: A Popular Essay on the History of Ukrainian Theater]. Kyiv: Knyhospilka, 1925. 178 s.

Klekovkin O. Istoriohrafiia teatru: Napriamy. Shkoly. Metody. Postati: Navch. posib [Klekovkin O. Theater Historiography: Directions. Schools. Methods. Instructions: Tutorial]. Kyiv: ArtEk, 2017. 336 s.

Klekovkin O. Teatr pry stolyku. Metodolohiia teatroznavstva: Podorozhnii shchodennyk [Klekovkin O. Theater by the table. Methodology of theater studies: Travel diary]. Kyiv: Feniks, 2013. 432 s.

Markovskyi M. [rets.] Ol. Kysil. Ukrainskyi teatr: populiarnyi narys istorii ukrainskoho teatru [Markovsky M. [rev.] Ol. Kisil Ukrainian Theater: A popular essay on the history of Ukrainian theater] // Ukraina. Kyiv: Derzhavne vydavnytstvo Ukrainy, 1925. Kn. 4. S. 173–174.

Peretts V. Akt o Sarpide, dukse Assiriyskom [Peretz V. Act of Sarpidius, duke of Assyria] // Izvestiya Otdeleniya russkogo yazyika i slovesnosti. Petrograd, 1921. T. XXVI. S. 103–123.

Peretts V. Iz lektsiy po metodologii istorii russkoy literaturyi. Istoriya izucheniy. Metodyi. Istochniki. Korrekturnoe izdanie na pravah rukopisi [Peretz V. From lectures on the history of Russian literature methodology. History of studies. Methods. Sources. Correctional edition on the rights of the manuscript]. Kiev, 1914. 496 s.

Peretts V. Iz nachalnogo perioda zhizni russkogo teatra [Peretz V. From the initial period of the Russian theater life] // Izvestiya otdeleniya russkogo yazyika i slovesnosti Imperatorskoy Akademii nauk [Proceedings of the Russian language and literature department of the Imperial Academy of Sciences]. Sankt-Peterburg: Tipog. Imperatorskoy Akad. nauk, 1908. T. XII. Kn. 3. S. 181–225.

Peretts V. K postanovke izucheniya starinnogo russkogo teatra [Peretz V. The staging of the ancient Russian theater study] // Starinnyiy teatr v Rossii XVII–XVIII vv.: Sb. [Old Russian theatre of the 17th and 18th centuries: Collected works]. Petrograd: Academia, 1923. S. 7–33.

Peretts V. Pismo v redaktsiyu [Peretz V. Letter to the editor] // Kievskaya starina [Kyivan past]. Kiyiv: Tipografiya Imperatorskogo universiteta sv. Vladimira, 1897. T. 58. No. 7–8, iyul-avg. Otd. 2. S. 34–36.

Peretts V. Teatralni efekty v starovynnomu ukrainskomu teatri [Peretz V. Theatrical effects in the old Ukrainian theater] // Ukraina [Ukraine]. Kyiv, 1926. Kn. 1. S. 16–33.

Pylypchuk R. Vydatnyi teatroznavets: Do 80-richchia O. Kysilia [Pylypchuk R. Outstanding theatrical scientist: To the 80th anniversary of O. Kisil] // Kultura i zhyttia [Culture and life]. Kyiv, 1969. 30 berez.

Poliakova Yu. Vydannia serii «Teatralnyi poradnyk» ta yikh chytatske pryznachennia [Polyakova Y. Publications of the «Theater Advisor» series and their readership] // Starodruky i ridkisni vydannia v universytetskii bibliotetsi: materialy III Mizhnarodnykh knyhoznavchykh chytan (m. Odesa, 15–17 veres. 2015 r.): Zb. st. Odesa: ONU, 2016. S. 228–242.

Revutskyi V. Po obriiu zhyttia: Spohady [Revutsky V. On the horizon of life: Memories]. Kyiv: Chas, 1998. 343 s.

Riezanov V. Drama ukrainska. 1. Starovynnyi teatr ukrainskyi. [Rezanov V. Ukrainian Drama. 1. Ancient Ukrainian theater]. Kyiv: Z druk. Ukr. akad. nauk, 1926. Vyp. 3: Shkilni diistva velykodnoho tsyklu. Dodatky. [Issue 3: School Easter Cycle. Appendix] 389 s.

Rulin P. [rets.] Ol. Kysil. Shliakhy rozvytku ukrainskoho teatru [Rulin P. [rev.] Ol. Kisil Ways of Ukrainian theater development] // Zapysky istoryko-filolohichnoho viddilu [Proceedings of the Department of history and philology]. Kyiv: Drukarnia VUAN, 1923. Kn. II–III. S. 236–239.

Rulin P. Artystychnyi shliakh M. K. Zankovetskoi [Rulin P. The artistic way of M. K. Zankovetska] // Chervonyi shliakh [The red path]. 1926. No. 3. S. 164–203.

Rulin P. Zavdannia istorii ukrainskoho teatru [Rulin P. Tasks of the Ukrainian theater history] // Richnyk ukrainskoho teatralnoho muzeiu. Kyiv: Kyiv-Druk, 1929. S. 9–40.

Rulin P. Sotsialnyi sklad dvokh provintsiinykh trup 1840-kh rokiv [Rulin P. Social structure of two provincial corps of the 1840s] // Richnyk ukrainskoho teatralnoho mystetstva [Yearbook of the Ukrainian Theatre Museum]. Kyiv: Kyiv-Druk, 1929. S. 110–112.

Sprava Kysilia Oleksandra Hryhorovycha [The Case of Kisil Alexander Grigorovich] // TsDAHO Ukrainy. Spr. 39213 FP. Op. 2. 120 ark.

Spravki o rabote Kiselya A. G. v gosudarstvennom muzyikalno-dramaticheskom institute im. N. V. Lyisenko [Information on the A. Kisil work at the N. V. Lysenko State Musical-Drama Institute] // Derzhavniy arhIv Chernigivskoyi oblasti. F. R–1052. Op. 1. Spr. 11. 2 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-18

Як цитувати

Коржова, А. (2017). Олександр Кисіль: Складові театрознавчого методу. Мистецтвознавство України, (17), 141–152. https://doi.org/10.31500/2309-8155.17.2017.140044

Номер

Розділ

Статті