Літографії київських художників в книжковій графіці 1970–1980-х років

Автор(и)

  • Катерина Попович Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-9368-8072

DOI:

https://doi.org/10.31500/2309-8155.19.2019.185986

Ключові слова:

книжкова графіка, літографія, асфальт, естамп, плоский друк

Анотація

Досліджено творчість київських художників-графіків 1970–1980-х років, які працювали у книжковій графіці в техніці літографії. Розглянуто їхні естампи на теми літературних творів та проаналізовано образно-стилістичні та технологічні особливості графічних творів. Простежено розвиток української книжкової графіки та місце літографських творів київських художників — ілюстраторів книги — в загальномистецькому річищі означеного періоду.

Біографія автора

Катерина Попович, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

аспірантка

Посилання

AfanasEf V. A. UkraYinske radyanske mistetstvo 1960–1980-h rokIv. Narisi z IstorIYi ukraYinskogo mistetstva / V. A. AfanasEf. K.: Mistetstvo, 1984. 224 s.: Il.

IstorIya ukraYinskogo mistetstva: v 5 t. KiYiv: NAN UkraYini, 2007. T. 5: Mistetstvo HH st. / pId red. G. Skripnik. 1048 s.

Lagutenko O. A. UkraYinska grafIka HH stolIttya: navchalniy posIbnik / Olga Lagutenko. K.: GranI-T, 2011. 184 s.: Il.

Na mezhI II–III tisyacholIt: Hudozhniki KiEva. Iz dereva zhittya ukraYinskogo obrazotvorchogo mistetstva / Uporyad. V. L. AndrIEvskoYi; vstup. sl. V. Yu. BelIchka. K.: Krinitsya, 2009. 524 s.:Il.

Ovdіеnko O. Knizhkove mistetstvo na UkraYinI (1917–1974): Albom. K.: Vischa shkola, 1974. 22 s.: Il.

Hristenko V. E. TehnIki avtorskogo druku. Ofort, lItografIya, derevorit ta lInorit, shovkotrafaretniy druk / V. E. Hristenko: Navch. posIb. H.: Kolorit, 2004. 83 s.: Il.

Hudozhnik I kniga: katalogi respublIkanskih vistavok / SHU; uporyad.: T. Yu. VasilEva, V. M. Verba ta in.; KiYiv: Reklama, 1982. 120 s.: Il.

Hudozhnik I kniga. 4 respublIkanska vistavka IlyustratsIYi ta knizhkovogo oformlennya: katalog / SHU; uporyad.: D. I. Ulyanova, L. K. Rozanova ta In.; maket ta hudozh.oform. B. Y. Brodskogo. KiYiv: Derzhkomvidav URSR, 1986. 64 s.: Il.

Hudozhnik I kniga. 5 respublIkanska vistavka IlyustratsIYi ta knizhkovogo oformlennya: katalog / SHU; vistav. kom.: Deregus M. G., Danchenko O. G., Yavorskiy V. F.KiYiv: Derzhkomvidav URSR, 1989. 40 s.: Il.

Shpakov A. P. Hudozhnik I kniga. UkraYinska radyanska knizhkova grafIka: shlyahi stanovlennya I rozvitku / AnatolIy Shpakov. K.: Mistetstvo, 1973. 255 s.: Il.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-05

Як цитувати

Попович, К. (2019). Літографії київських художників в книжковій графіці 1970–1980-х років. Мистецтвознавство України, (19), 151–157. https://doi.org/10.31500/2309-8155.19.2019.185986

Номер

Розділ

Статті