Рання творчість Бориса Лятошинського: семантичний аспект

Автор(и)

  • Ігор Савчук Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України, Україна https://orcid.org/0000-0003-4596-3655
  • Тетяна Гомон Київський інститут музики імені Р. Глієра, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31500/2309-8155.19.2019.185990

Ключові слова:

семантика, семіозис, ранній період творчості, Борис Лятошинський, невідомі твори, «Авторський зошит»

Анотація

У статті аналізуються семантичні характеристики творчої спадщини Бориса Лятошинського 1910-х років у контексті становлення його музичної мови. Також здійснено комплексний аналіз творчої особистості Бориса Лятошинського у ранній життєвий період з метою біографічної реконструкції через збирання та упорядкування нових відомостей, віднайдених творів цих років та інших архівних джерел, що значно оновлюють сценарій життєтворчості митця 1910-х років. В усіх відомих дотепер списках творів Б. Лятошинського цей період представлений трьома (І. Белза, Н. Запорожець) та чотирма (В. Самохвалов) композиціями. Однак, крім них, у 1910-х роках було написано ще 31 твір різножанрового спрямування (20 з яких вводяться до музикознавчого обігу), що свідчить про значний творчий потенціал молодого митця, оригінальність його композиторського мислення. Матеріал дослідження складають невідомі та маловідомі джерельні матеріали Меморіального кабінету-музею Б. М. Лятошинського та інших музейно-архівних фундацій України, які формують так зване поле особових документів композитора.

Біографії авторів

Ігор Савчук, Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України

кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник

Тетяна Гомон, Київський інститут музики імені Р. Глієра

кандидат мистецтвознавства, старший викладач камерного ансамблю кафедри виконавських дисциплін No 1

Посилання

Bэlza Y. F. R. M. Glyэr // O muzыkantax XX veka. Yzbrannыe ocherky. Moskva: Sov. kompozytor, 1979. S. 42–59.

Bэlza Y. F. Uchytel // O muzыkantax XX veka. Yzbrannыe ocherky. Moskva: Sov. kompozytor, 1979. S. 5–41.

Gilevych E. Rid Lyatoshynskyx na Pravoberezhnij Ukrayini: dzherelozna-vchi materialy // Rejngold Glier — Borys Lyatoshynskyj. Zhyttya i tvorchist v konteksti kultury: zb. st. Zhytomyr: O. O. Yevenok, 2014. S. 39–48.

Gomon T. V. Rannij period tvorchosti Borysa Lyatoshynskogo: naukova rekonstrukciya za materialamy nevidomyx i malovidomyx dzherel 1910-x rokiv: Dys. ... kand. mystecztvoznavstva: 17.00.03 / Gomon Tetyana Vasylivna; Nacz. muz. akad. Ukrayiny im. P. I. Chajkovskogo. Kyyiv, 2017. 255 s.

Delo Volыnskogo dvoryanskogo sobranyya o dvoryanskom proysxozhde-nyy lycz roda Lyatoshynskyx, vedennoe s 10 po 21 sentyabrya 1895 goda. Derzhavnyj arxiv Zhytomyrskoyi oblasti. Fond 146. Opys 3601. Na 7-my ark.

Zolochevskyj V. N. Lado-garmonichni osnovy ukrayinskoyi radyanskoyi muzyky. Kyyiv: Naukova dumka, 1964. 164 s.

Klyn V. L. Fortepyannoe tvorchestvo y xudozhestvennыj styl B. N. Lyatoshynskogo // Borys Nykolaevych Lyatoshynskyj: sb. st. / sost. M. D. Kopycza. Kyyiv: Muzychna Ukrayina, 1987.

Kozarenko O. V. Fenomen ukrayinskoyi nacionalnoyi muzychnoyi movy: monografiya. Lviv: Vyd-vo NTSh, 2000. 285 s.

Kopycya M. D. Dzhereloznavchyj aspekt u vyvchenni spadshhyny B. Lyatoshynskogo // Muzychnyj svit Borysa Lyatoshynskogo: zb. material. Ky-yiv: Centrmuzinform, 1995. S. 89–92.

Kopycya M. D. Dramaturgichni koliziyi symfonij Borysa Lyatoshyn-skogo: navchalno-metod. posibnyk. Kyyiv: NMAU im. P. I. Chajkovskogo, 2002. 162 s.

Kopycya M. D. Lysty Majstra do Margaryty // Muzyka. Kyyiv: Muz. Ukrayina, 2000. # 6. S. 7–9.

Lyst B. Lyatoshynskogo do M. Czarevych vid 28 grudnya [19]15 r., m. Oxtyrka. Kabinet-muzej B. M. Lyatoshynskogo. Ark. 2 zv.

Borys Lyatoshynskyj. Epistolyarna spadshhyna: u 2 t. / Golov. nauk. konsultant: I. S. Czarevych; uporyad. i avt. vstup. st.: M. D. Kopycya. Kyyiv: Zadruga, 2002. T. 1: Borys Lyatoshynskyj — Rejngold Gliyer. Lysty (1914–1956). 768 s.

Borys Lyatoshynskyj. Romansy 1920-x / avt.-uporyad. I. B. Savchuk; In-t problem suchas. mystecztva NAM Ukrayiny. Kyyiv — Nizhyn: PP Lysenko M. M., 2015. Vyd. 2-e, pererob. i vyprav. 292 s.

Borys Mykolajovych Lyatoshynskyj. Shhodennykovyj zapys. Av-tograf. Oriyentovno lito 1915 r., Vorzel. Kabinet-muzej B. M. Lyatoshynskogo. Ark. 5.

Marcenkivska O. V. Pereosmyslennya romantychnyx tradycij u fortepiannij ta kamerno-instrumentalnij tvorchosti B. Lyatoshynskogo: avtoref. dys. ... kand. mystecztvoznav.: 17.00.03 / NMAU im. P. I. Chajkovskogo. Kyyiv, 2011. 19 s.

Novakovych M. O. Kanon ukrayinskogo muzychnogo modernizmu (na prykladi tvorchosti Borysa Lyatoshynskogo): monografiya. Luczk: PVD Tverdynya, 2012. 168 s.

P'yatnyczka-Pozdnyakova I. S. Muzychne movlennya v semiotychnomu dyskursi suchasnosti / Problemy vzayemodiyi mystecztva, pedagogiky ta teoriyi i praktyky osvity. 2015. Vyp. 42. S. 22–35.

Savyczka N. V. Xronos kompozytorskoyi zhyttyediyalnosti: monografiya / LNMA im. M. V. Lysenka. Lviv: Spolom, 2008. 320 s.

Savchuk I. B. Kamerna muzyka 1920-x v Ukrayini: sproba filosofskogo osmyslennya / In t problem suchas. mystecztva NAM Ukrayiny. Kyyiv: Feniks, 2012. 156 s.

Samoxvalov V. Ya. Chertы symfonyzma B. Lyatoshynskogo. Kyev: Muzychna Ukrayina, 1977. 170 s.

Fyllmor Ch. Frejmы y semantyka ponymanyya: Per. s angl. // Novoe v zarubezhnoj lyngvystyke. Moskva: Progress, 1988. Vыp. 23. S. 52–92.

Filcz B. M. Obrobky narodnyx pisen dlya golosu i fortepiano Borysa Lyatoshynskogo ta yix rol u zbagachenni garmonichnoyi movy // Studiyi mystecztvoznavchi: nauk. zhurn. / NAN Ukrayiny, In-t mystecztv., folkl. ta etnologiyi im. M. T. Rylskogo. Kyyiv, 2015. Chyslo 1. S. 7–13.

Czarevych I. S. Borys-Yaksa z Lyatoshyna // Muzyka. Kyyiv: Muzychna Ukrayina, 1995. # 1. S. 9–11.

Czarevych I. S. Pershyj tvir (do 90-richchya B. M. Lyatoshynskogo) // Muzyka. Kyyiv: Muzychna Ukrayina, 1985. # 1. S. 5–7.

Shamaeva K. Y. Yz yunosheskyx let B. N. Lyatoshynskogo (Zhyto-myrskyj peryod) // Borys Nykolaevych Lyatoshynskyj: sb. st. / sost. M. D. Kopycza. Kyyiv: Muzychna Ukrayina, 1987. S. 131–136.

Keith A. Natural Language Semantics. Oxford: Blackwell Publishers Ltd, 2001, ISBN 0-631-19296-4.

Nattiez Jean-Jacques. Musicologie Générale et Sémiologie, Paris, Christian Bourgois, collection «Musique/Passé/Présent», 1987. S. 176–179.

Straszyński O. Wspomnienie o Borysie Latoszyńskim // Ruch muzyczny. Warszawa, 1968. # 11, 1–15 czerwca. S. 13–14.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-05

Як цитувати

Савчук, І., & Гомон, Т. (2019). Рання творчість Бориса Лятошинського: семантичний аспект. Мистецтвознавство України, (19), 169–182. https://doi.org/10.31500/2309-8155.19.2019.185990

Номер

Розділ

Статті