Жанр фортепіанної прелюдії у творчих пошуках Бориса Лятошинського: особливості виконавського втілення авторського задуму

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31500/2309-8155.23.2023.294862

Ключові слова:

прелюдія, фортепіанний цикл, творчість Бориса Лятошинського, симфонізм, виконавство, інтерпретація

Анотація

Творча біографія Бориса Лятошинського (1895–1968) позначена цілою низкою відкриттів як у сфері музичної образності, так і жанрово-композиційній та мовновиражальній площинах модерного дискурсу ХХ століття. У цьому контексті особливе місце в спадщини Б. Лятошинського посідає жанр фортепіанної прелюдії, який відображає особливості стилю композитора, процес його виражальної модернізації і одночасно демонструє його очевидну спадкоємність з традиціями минулого та передчуттям майбутнього. Окреслення авторської виражальної палітри у фортепіанних прелюдіях, сфокусованих в них художніх завдань та виражальних компонентів відповідно до періодів життєтворчості Лятошинського та аспектів інтерпретації цих фортепіанних творів складає актуальність цієї статті. Її метою є дослідження ролі жанру фортепіанної прелюдії у творчих пошуках Б. Лятошинського та питань музичної інтерпретації цих здобутків.

До фортепіанної прелюдії Б. Лятошинський звертався спорадично на ранньому та зрілому етапах творчості. При цьому Прелюдія соль-дієз мінор (1914), Траурна прелюдія (1920) поряд з фортепіанним циклом «Відображення» (1925) свідчать про активні пошуки митця у зоні авангардного виражального поля. У циклах фортепіанних прелюдій, створених у час війни (ор. 38, ор. 38 bis, ор. 44) автор й надалі збагачує пізньоромантичну стилістику, поліфонізує музичну тканину поряд із щедрим застосуванням і трансформацією фольклорних інтонаційних елементів. У цих пошуках він приходить програмності через використання епіграфів («Три Шевченківські прелюдії», ор. 38). Крім того, на рівні макроформи фортепіанного циклу композитор створює чітку і цілісну побудову, суголосну з розвитком сонатносимфонічного циклу.

Виконанню прелюдій Б. Лятошинського притаманна епічність вислову, психологізм, заглибленість в емоційно-чуттєву сферу. Важливою є деталізованість показу інтонаційних, агогічних, динамічних та фактурних видозмін музичної тканини, що має бути спрямована на архітектонічну цілісність побудови твору, де розвиток формується зі своєрідних розробкових хвиль як етапів становлення.

Прелюдії Б. Лятошинського, особливо твори воєнного часу, мають щасливу концертну долю. Цьому сприяє надзвичайна емоційна і духовна наснаженість цієї музики. Цикли приваблюють виконавців своєю розмаїтою інтонаційною специфікою, цікавими рішеннями в царині фортепіанної техніки гри. Виконавська стилістика відсилає слухача до пізньоромантичної виражальності, яка перегукується з фортепіанними опусами видатних композиторів ХІХ–ХХ століть. Концептуальна складність задуму відкриває широкі виконавські можливості для реалізації індивідуального виконавського втілення, що пов’язане з гіпотетичними, умовними та джерелознавчими аспектами стосовно задуму композитора. В інтерпретації циклів прелюдій Б. Лятошинського виконавці відштовхуються від авторської ідеї симфонізації фортепіанного жанру. Саме в цьому криється основна виконавська складність — втілення симфонічності задуму засобами фортепіанної виражальності.

Посилання

Belza, I. (1972). Fortepiannyie proizvedeniya Liatoshynskogo [Piano Works by Liatoshynsky]. In Liatoshynsky, B. Sochineniya dlya fortepiano [Piano Сompositions] (pp. 5–6). Mosсow: Muzyka, 1972 [in Russian].

Hordiychuk, M. (1969). Ukrainska radianska symfonichna muzyka [Ukrainian Soviet Symphony Music]. Kyiv: Muzychna Ukraina [in Ukrainian].

Kharchenko, Y. (2006). Fortepiannyy tsykl “Vidobrazhennya” B. M. Liatoshynskoho. Pytannya vykonavstva: novyy pohlyad [Piano Cycle Reflections by Borys Liatoshynsky. A New Look at Performance]. Scientific Herald of Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine, 55, 131–142 [in Ukrainian].

Klyn, V. (1975). Fortepianna spadshchyna [Piano Heritage]. Muzyka, 1, 7–8 [in Ukrainian].

Klyn, V. (1980). Ukrainska radianska fortepianna muzyka [Ukrainian Soviet Piano Music]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Kovalska-Frait, O. (2009). Symvolistski tendentsii u prohramnykh fortepiannykh tvorakh F. Yakymenka ta B. Liatoshynskoho [Symbolist Trends in Programme Piano Works by Fedir Yakymenko and Borys Liatoshynsky] // Muzychna ukrainistyka: suchasnyi vymir, 3, 188–199. Retrieved from http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/39415/15-Frajt.pdf [in Ukrainian].

Rzhanov, E. & Tkach, E. (1982). Ob osobennostyah formoobrazovaniya “Otrazhenij” B. Liatoshynskogo [On the Special Features of Formation of Reflections by Borys Liatoshynsky]. Voprosy muzykalnogo instrumentalnogo ispolnitelstva (pp. 3–12). Kyiv: Kyiv Tchaikovsky State Conservatory [in Russian].

Samokhvalov, V. (1977). Cherty simfonizma B. Liatoshynskogo [Features of Borys Liatoshynsky’s Symphonism]. Kyiv: Muzychna Ukraina [in Russian].

Zaporozhets, N. (1960). B. M. Liatoshynsky. Moscow: Sov. kompozitor [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-28

Як цитувати

Дунчжі, В. (2023). Жанр фортепіанної прелюдії у творчих пошуках Бориса Лятошинського: особливості виконавського втілення авторського задуму. Мистецтвознавство України, (23), 207–216. https://doi.org/10.31500/2309-8155.23.2023.294862

Номер

Розділ

ТЕАТР І МУЗИКА: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ МИСТЕЦЬКИХ ПРАКТИК